بارداری مولار چیست؟ بارداری مولار چیست؟

 

از حاملگی مولار چه می دانید؟

احتمالاً اغلب شما عزیزان، اسم این نوع بارداری را شنیده اید و آن را به عنوان یک بارداری غیر طبیعی و بدون سرانجام می شناسید.

در واقع این بارداری همان بارداری ست که در قدیم به اسم بچه خوره شناخته می شد.

تعریف علمی بارداری مولار:

یک بارداری طبیعی از لقاح یک تخمک و یک اسپرم به وجود می آید.پس از لقاح سلول تخم تشکیل می شود و این سلول تخم درواقع مجموع دو سری کروموزم از پدر و مادر را داراست. 23 جفت کروموزم از پدر رسیده است و 23 جفت کروموزوم از مادر.

نتیجه این روند طبیعی و عالی این است که در رحم مادر جنین و در کنار آن جفت ( بافت گوشتی دیسکی شکل که مسئول انتقال اکسیژن و مواد غذایی از مادر به جنین است) شروع به رشد می کنند.

حال اگر در هر بخشی از این روند، اختلالی به وجود بیاید این محصول لقاح یا همان سلول تخم دیگر طبیعی نیست و ممکن است به جای یک بارداری طبیعی، با بارداری مولار روبرو شویم.

انواع بارداری مولار

دو نوع بارداری مولار داریم:

بارداری مولار کامل و بارداری مولار ناقص

در بارداری مولار کامل اصلا جنینی وجود ندارد و از همان ابتدا فقط یک جفت غیرعادی ست که در حال رشد و بزرگ شدن است و در سونوگرافی هم به جای این که جنین و جفت طبیعی دیده شود؛ جفتی غیر طبیعی دیده می شود که نمایی شبیه به خوشه انگور دارد.

در واقع بارداری مولار کامل زمانی رخ می دهد که یک یا دو اسپرم با تخمکی که خالی از ماده ژنتیکی ست؛ لقاح پیدا می کنند در این صورت محصول لقاح فقط دو نسخه یا کپی از کروموزم های پدری را داراست و هیچ کروموزومی را از مادر به همراه ندارد.

اما در بارداری مولار ناقص و یا نسبی؛ اغلب این طور است که تخمکی که دارای ماده ژنتیکی و 23 جفت کروموزوم است ( یعنی عادی و طبیعی ست) توسط دو اسپرم لقاح پیدا می کند. نتیجه این اتفاق عجیب این می شود که محصول لقاح به جای 46 جفت کروموزم ( در حالت عادی) 69 جفت کروموزم را دارا می شود.

در این وضعیت در سونوگرافی هم جنین دیده می شود و هم جفت. اما جنین به دلیل شرایط غیر عادی؛ قادر به رشد و ادامه روند بارداری نیست.

خلاصه اینکه به دنبال این وقایع، بارداری غیر طبیعی به نام بارداری مولار شکل می گیرد.

در مقاله بعدی راجع به اینکه در برخورد با بارداری مولار چه اقداماتی ضروری ست و برای بارداری بعد از این بارداری، چه باید کرد؛ صحبت خواهیم کرد...

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه ی شما عزیزان

 

زهرا سادات پورمطهری. کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی