لحظه حساسی که جنسیت جنین تعیین میشود! لحظه حساسی که جنسیت جنین تعیین میشود!

 

کدام ماه؟

کدام هفته؟

کدام روز؟

کدام لحظه از بارداری ست که جنسیت جنین شما در حال تعیین است؟

آیا اوایل بارداری و درهفته های اول، جنین شما تبدیل به یک آقا پسر و یا یک دختر خانم می شود؟ یا دیرتر؟

و یا شاید هم خیلییییی قبل تر از اینها؟!

آن لحظه حساس کدام لحظه است؟

درست است که شما بعد از مدتها انتظار؛ بلاخره در ماه سوم و چهارم از اینکه یک دخترناز در راه دارید و یا یک پسردوست داشتنی؛ مطلع می شوید اما

واقعیت این است که جنین شما از همان ابتدای کار و لحظه ی اولی که ایجاد می شود جنسیتش مشخص بوده است.

یعنی همان لحظه ی لقاح!

بله به همین زودی

در واقع دقیقا همان لحظه ای که لقاح اتفاق می افتد؛ جنسیت جنین هم تعیین می شود! نه حتی یک لحظه دیرتر!

چگونه؟

اسپرمی که از میان میلیون ها اسپرم موفق می شود تا با تخمک آزاد شده، لقاح پیدا کند؛ ممکن است حاوی کروموزم جنسی Y  و یا کروموزوم جنسی X  باشد.

اگر کروموزم Y را داشته باشد بعد از لقاح، تشکیل رویان پسر را می دهد و اگر حاوی کروموزوم  X  باشد، رویان دختر را ایجاد می کند.

پس شما یا باردار نیستید و یا اگر هستید جنسیت مسافر کوچک تان مشخص است.

  • اما یک توضیح مختصر برای والدینی که دوست دارند بیشتر بدانند:

تخمک و اسپرم قبل از اینکه به هم برسند هر کدام حاوی 22 کروموزوم غیر جنسی و 1 کروموزوم جنسی هستند.

پس وقتی که این دو با هم لقاح پیدا می کنند محصول لقاح یا همان جنین آینده، 44 کروموزوم غیر جنسی و 2 کروموزوم جنسی دارد.

کروموزوم جنسی که تخمک خانم دارد، همیشه کروموزوم  X است.

اما اسپرمهای مرد یا حاوی کروموزوم جنسی  Y هستند و یا حاوی کروموزوم جنسی X.

پس کروموزوم های محصول لقاح، می توانند یکی از دو حالت زیر باشند:

44 کروموزوم غیر جنسی + XX  ( که در این صورت جنین دختر می شود)

و یا

44 کروموزوم غیر جنسی + XY  ( که در این صورت جنین پسر می شود)

خلاصه اینکه اسپرمی که در نهایت و بعد از تلاشهای فراوان موفق میشود تا با تنها تخمک آزاد شده در بدن زن، لقاح پیدا کند؛

اینکه از کدام مدل ( دارای X  و یا دارای Y ) باشد؛

 جنسیت جنین شما را تعیین می کند! در همان لحظه ی لقاح!

اما شما تا زمانی که سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین در حوالی 16 هفته انجام ندهید از جنسیت مسافر کوچک تان بی اطلاع هستید. البته برخی از مراکز سونوگرافی در بعضی از شرایط امکان مشخص کردن جنسیت جنین را از حدود 12 هفته نیز دارند.

روش اطلاع از جنسیت جنین توسط سونوگرافی یک روش بی خطر و درعین حال تقریبا معتبر می باشد یعنی در صورتی که در مرکزی مطمئن و توسط سونوگرافیست حاذق انجام شود، احتمال خطای آن بسیار پایین است.

البته باید این نکته را نیز گوشه دهن داشته باشید که ممکن است در روزی که برای سونوگرافی می روید، پوزیشن قرارگیری جنین در رحم مادر به گونه ای باشد که سونولوژیست موفق به تشخیص جنسیت جنین در سونو نشود که در این صورت باید در روز دیگری سونوگرافی را تکرار کنید.

 

امیدواریم در تک تک لحظات زندگی، بهترین ها برای شما عزیزان، رقم بخورد...

زهرا سادات پورمطهری. کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی