تشنگی_شیرخوار
  • شگفتی های شیر مادر!

    شگفتی های شیر مادر!

    در شیر مادر همه ی آنچه که کودک شما نیاز دارد موجود است به علاوه مقدار مواد معدنی و املاحی که در شیر مادر وجود دارد به اندازه ی نیاز بدن نوزاد و از طرفی متناسب با توان کلیه های اوست. آهنی که در شیر مادر هست قابل جذب است در حالیکه در سایر مواد غذایی 5 تا 10 % است. تغذیه با شیر مادر از عفونت های تنفسی، گوارشی و التهاب گوش میانی و...پیشگیری می کند.